17. prosinac 2018.

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je, temeljem Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša - Komunalni redar, objavljenog na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, dana 10. listopada 2018. godine, u službu na određeno vrijeme primljen Dejan Žmuk - sa stećenom srednjom sturčnom spremom tehničke struke.