27. studeni 2018.

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme vježbenika u UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je, temeljem Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša - Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 90/18 dana 10. listopada 2018. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljen Domagoj Škorić - s visokom stručnom spremom - magistar inženjer agroekologije, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme.