Datum objave: 06. lipanj 2013.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Datum i vrijeme održavanja sjednice: Srijeda, 19. lipanj 2013. u 12:00 sati

Sjednica nije prenošena uživo.

Najava konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Dnevni red Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Svi materijali za Konstituirajću sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina (napomena: 68 MB)

Službeni zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Materijali za Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina