13. listopad 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge analize postojećeg stanja urbane mobilnosti (održivog prometa) na području grada Varaždina

Tekst Obavijesti sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Datum objave 16. listopada 2017. godine

Ispravljen Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Postupak jednostavne nabave na koji se Obavijest odnosi