08. prosinac 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne opreme

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne opreme

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda