03. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade internet stranica Grada Varaždina

Rok za predaju: Utorak, 17.11.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog I. Ponudbeni list

Prilog II. Tehnička specifikacija tražene usluge

Prilog III. Obrazac prihvaćanja uvjeta pružanja usluge

Prilog IV. Troškovnik

Procijenjena vrijednost: 28.000 kn (35.000,00kn sa PDV).

Rok za dostavu ponude: 17. studeni 2015. do 10:00 sati

Naknadno dostavljena pitanja i odgovori vezani uz pripremu ponude