21. listopad 2016. | Autor: karmen.meic@varazdin.hr

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave građevinsko-obrtničkih radova na uređenju zajedničkih dijelova zgrade Graberje 33, Varaždin

Rok za predaju: Petak, 28.10.2016. do 10:00 sati

Tekst Poziva

Troškovnik

Grafički dio - Graberje 33 prizemlje

Grafički dio - Graberje 33 kat