15. ožujak 2017. | Autor: marijana.cindric@varazdin.hr

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Završen Javni poziv: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Varaždina