07. studeni 2017. | Autor: marijana.jambresic@varazdin.hr

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina i popis važećih kandidatura

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Varaždina objavljuje:

 

Završen Javni poziv za isticanje za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina