28. studeni 2017. | kontakt: gospodarstvo@varazdin.hr

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017

Krajnji rok za dostavu prijava: Petak, 15.12.2017. do 12:00 sati

Tekst javnog poziva

Zaključak o sufinanciranju

Prijavni obrazac

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

Datum objave 8. prosinca 2017. godine

I. izmjena i dopuna Javnog poziva za sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varadžina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017

 

Datum objave 22. prosinca 2017. godine

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu