25. srpanj 2016. | Autor: tomislav.bogovic@varazdin.hr

Javni poziv za sudjelovanje u programu Poticanje gospodarskih investicija na području Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 30.12.2016. do 15:00 sati

Tekst Poziva

Obrazac 1 - Zahtjev za poticanje gospodarstva

Obrazac 2 - Izjava o obvezama prema zaposlenicima

Obrazac 3 - Izjava o ostvarenim potporama

Obrazac 4 - Izjava o sredstvu osiguranja

Obrazac 5 - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac OPMV - Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina