11. srpanj 2017. | Autor: karolina.besek@varazdin.hr

Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga u području odgoja i obrazovanja od javnih potreba za Grad Varaždin

Rok za predaju: Petak, 11.08.2017. do 12:00 sati

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu

Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga u području odgoja i obrazovanja od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Upute za prijavitelje


OBRAZAC A - Opis projekta/programa

OBRAZAC B - Obrazac proračuna

OBRAZAC C - Izjava o partnerstvu

OBRAZAC D - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC E - Izjava o financiranim projektima/programima iz javnih izvora

OBRAZAC G - Obrazac opisnog i financijskog izvještaja projekta/programa

OBRAZAC 2A - Pojedinačni zapisnik za ocjenu kvalitete prijave

Ugovor o donaciji

Obrazac PROR POT

 

6. rujna 2017. godine

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva

 

21. rujna 2017. godine

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području odgoja i obrazovanja od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini