11. srpanj 2017. | Autor: drazenka.devic@varazdin.hr

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Rok za predaju: Petak, 11.08.2017. do 23:59 sati

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Upute za prijavitelje na Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Obrazac A – Opis programa/projekta

Obrazac B – Proračun programa/projekta

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu  

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta

Obrazac C – Izjava o partnerstvu

Obrazac D – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac ugovora o sufinanciranju programa/projekta

Obrazac G – Opisni i financijski izvještaj provedbe programa/projekta.

 

6. rujna 2017. godine

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog poziva za prijavu programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

 

21. rujna 2017. godine

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini