24. listopad 2017. | Autor: drazenka.devic@varazdin.hr

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u kulturi za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu

Rok za prijavu: Petak, 01.12.2017. do 23:59 sati

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu namijenjenih ostvarivanju prava na financijske potpore za programe/projekte udruga u kulturi

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u kulturi za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu

Upute za prijavitelje na Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u kulturi za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu

Obrazac A – Opis programa/projekta

Obrazac B – Proračun programa/projekta

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta

Obrazac C – Izjava o partnerstvu

Obrazac D – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac ugovora o sufinanciranju programa/projekta

Obrazac G – Opisni i financijski izvještaj provedbe programa/projekta

 

Datum objave 23. studenoga 2017. godine

Pitanja i odgovori

 

Datum objave 11. prosinca 2017. godine

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga u kulturi u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu