26. srpanj 2016. | Autor: drazenka.devic@varazdin.hr

Javni poziv za prijavu programa ili projekta udruga u kulturi za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2016. godinu

Rok za predaju: Četvrtak, 01.12.2016. do 15:00 sati

Tekst Javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrazac A - Opis programa projekta

Obrazac B - Proracuna programa projekta

Obrazac C - Izjava o partnerstvu

Obrazac D - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac G - Izvještaj opisni financijski

Ugovor o donaciji