18. travanj 2016. | Autor: marijana.cindric@varazdin.hr

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 19.05.2016. do 11:00 sati

Tekst poziva za autotaksi

Zahtjev - autotaksi

Cjenik usluga - autotaksi

Rezultat završenog Javnog poziva: Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina