20. listopad 2016. | Autor: renata.frntic@varazdin.hr

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i marketing u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Varaždina, dana 20. listopada 2016.godine, donijela je Odluku o poništenju dijela Javnog natječaja.

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Zaključak o ispravci administrativne pogreške u Odluci  (datum objave: 10. studenog 2016. godine)