20. listopad 2016. | Autor: renata.frntic@varazdin.hr

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Stručni referent - poslovni tajnik u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja, objavljenog dana 17. kolovoza 2016. godine u „Narodnim novinama“ broj 75/16 i na web-stranici Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika - na radno mjesto stručnog referenta - poslovnog tajnika primljena Ines Lovreković, sa završenom općom gimnazijom.