20. listopad 2016. | Autor: renata.frntic@varazdin.hr

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Administrativnog referenta za poslove Gradskog vijeća u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina, dana 20. listopada 2016.godine, donijela je Odluku o poništenju Javnog natječaja.

Odluka o poništenju natječaja

Zaključak o ispravci administrativne pogreške u Odluci (datum objave dokumenta: 10. studenog 2016. godine)